V Primorsko-notranjsko regijo prihaja program Podjetno nad izzive – PONI Primorsko-notranjske regije

06.11.2023

RRA Zeleni kras je dne 27. 10. 2023 objavila 1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Primorsko-notranjski regiji (PONI PRIMORSKO-NOTRANJSKA), katerega glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposabljanj osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA Zeleni kras v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

Rok za prijavo na javni razpis je 30. 11. 2023, do 12.00 ure.

Več o samem programu in razpisu dobite na: