Objavljen razpis za manjše projekte

18.11.2023

17. novembra 2023 je bil v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega za prednostno nalogo 3 Dostopna in povezana regija, specifični cilj 6.3. Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people).

Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov, ki krepijo medsebojno zaupanje in razumevanje med ljudmi, ki živijo na obmejnem območju s spodbujanjem izvedbe skupnih čezmejnih dogodkov, medgeneracijskega sodelovanja ter skupnega učenja in ozaveščanja. 

Za sofinanciranje projektov je zagotovljenih 720.555,00 EUR sredstev iz ESRR. Prvi rok za predložitev vlog je 31. januar 2024, ob 12. uri.

Več: Projekti manjšega obsega – Interreg VI-A SI-HR