2. ČEZMEJNA BORZA LOKALNIH PONUDNIKOV ZELENI KRAS

14.03.2024

Po uspešni izvedbi in veliki odmevnosti prve Poslovne borze lokalnih ponudnikov so predstavniki organizacij pristojnih za razvoj in promocijo turizma destinacije Zeleni kras, sklenili, da bo Čezmejna borza lokalnih ponudnikov postala glavni poslovni dogodek turističnega sektorja regije. Ta bo pod eno streho združil strokovno javnost, ponudnike turističnih storitev, kmetijski sektor ter odločevalske strukture. Letošnji dogodek bomo nadgradili s predstavitvijo in sodelovanjem turističnih ponudnikov iz destinacije Zeleni kras in sosednjih destinacij Mediteransko-kraške Slovenije ter Primorsko-goranske županije iz Hrvaške. Poleg osrednjega B2B dogodka bo v sklopu čezmejnega sodelovanja potekal tudi strokovni del, kjer se bomo na moderirani okrogli mizi – strokovnem posvetu dotaknili tematike razvoja in povezovanja kmetijskega ter turističnega sektorja.

 

V okviru 2. Čezmejne borze lokalnih ponudnikov Zeleni kras se bodo na stojnicah predstavili lokalni turistični ponudniki z obeh strani meje. Na letošnjem dogodku sodeluje 50 predstavnikov turističnih znamenitosti, turistično informacijskih centrov, nastanitvenih obratov, predstavnikov iz kmetijsko pridelovalnega sektorja (živinorejske kmetije, sadjarji, oljkarji, vinarji …) in lokalni turistični vodniki.

 

K udeležbi na dogodku vljudno vabimo vse predstavnike turističnega sektorja (gostinci, ponudniki nastanitev, lokalni turistični vodniki, turistične agencije in organizatorji potovanj, turistična društva, novinarji in lokalne odločevalske strukture ter predstavniki občin) z namenom mreženja in spoznavanja ponudbe v naši okolici.

 

Čezmejna borza lokalnih ponudnikov bo potekala

v sredo, 27. 3. 2024,

med 11. in 18. uro,

v Domu na Vidmu (Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica) v Ilirski Bistrici.

 

Ponudniki storitev namreč ugotavljajo, da se med seboj ne poznajo dovolj in ne vedo, katere produkte lahko nabavijo od lokalnih ponudnikov ter katere turistične storitve lahko ponudijo svojim gostom v neposredni bližini. Z organizacijo dogodka želimo organizatorji prispevati k večji lokalni samooskrbi, krajšim dobavnim verigam, povečanju potrošnje ter nenazadnje vzpostaviti platformo za povezovanje med lokalnimi ponudniki.

 

Vsi turistični akterji, združeni v okviru destinacije Zeleni kras (RRA Zeleni kras, TIC Lož, Notranjski regijski park, Visit Pivka, Visit Postojna, TIC Ilirska Bistrica in TIC Bloke), smo si zastavili, da v letu 2024 nadgradimo skupno sodelovanje in povezovanje turističnih deležnikov regije z organizacijo poslovnih dogodkov in izobraževanj (Čezmejna borza lokalnih ponudnikov…), izvajamo skupno promocijo destinacije ter organiziramo skupne dogodke, vezane na gastronomsko ponudbo destinacije (Festival Koline, Festival divje hrane).

 


 

Program 2. Čezmejne borze lokalnih ponudnikov Zeleni kras 2024

11.00 – 12.00       Okrogla miza - strokovni posvet

 • Dubravka Kalin, Direktorat za turizem, MGTŠ
 • Barbara Zmrzlikar, Slovenska turistična organizacija
 • Nina Kenda, Direktorat za strukturno politiko in razvoj podeželja, MKGP
 • Nedo Pinezić, Quanaius DMO svetovalec

12.00 – 12.30       Predstavitev razpisov LAS

 • Dragica Bratanič, LAS Notranjska in Aleš Zidar, LAS Med Snežnikom in  Nanosom

12.30 – 13.15       Predstavitev primera dobre prakse: Okusi Bele krajine, kolektivna blagovna znamka Belokranjsko in Hiša dobrot Bele krajine

 •  Alenka Tomašič, Samo Flajnik, Vita Jankovič

13.15 – 14.00       Kosilo/pogostitev

14.00 – 18.00       B2B borza

18.00                     Zaključek

 

Vljudno vabljeni k udeležbi.

 


 

Organizatorji:

 • RRA Zeleni kras (za dodatne informacije se obrnite na info@zelenikras.si)
 • TIC Ilirska Bistrica
 • Notranjski regijski park, Enota turizem
 • Zavod znanje Postojna, OE turizem
 • Zavod za turizem Pivka
 • Zavod Snežnik
 • TIC Bloke
 • Društvo turističnih novinarjev Slovenije