Razumevanje preteklih politik za boljše ukrepe v prihodnosti

19.06.2024

Na drugem srečanju na temo regionalnega prostorskega planiranja (RPP) je bil poudarek na prostorskih, pa tudi ne-prostorskih ukrepih na kmetijskih površinah in v gozdnem prostoru, ki jih želimo vključiti v Regionalni prostorski plan Primorsko-notranjske regije, ter s tem doseči zastavljene cilje rabe prostora in prilagajanja na podnebne spremembe.

V prvem delu smo izdelali kronološki pregled najpomembnejših sprememb rabe tal v naši regiji po letu 1945 in po letu 1990. Zanimalo nas je tudi, katere politike oziroma odsotnost katerih politik so v ozadju teh sprememb, ki smo jim priča danes. Kaj poleg politik je še botrovalo tem spremembam in kakšne vplive je to imelo na okolje, biodiverziteto in dobrobit ljudi?

S pregledom in razumevanjem preteklih politik in ukrepov, ki so izoblikovale našo pokrajino, želimo dobiti boljši vpogled na to, kakšne ukrepe moramo in želimo nasloviti v prihodnje, da bomo prispevali k trajnostni rabi našega prostora.