NATURE&WILDLIFE

Program

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Trajanje

od 01.09.2018 do 28.02.2021

Področje

Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

Opis

 

Projekt z naslovom Doživetja narave in opazovanja divjih živali/ Doživljaji prirode i promatranja divljih životinja, akronim NATURE&WILDLIFE, se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu.   Območje predstavlja obsežen sklenjen gozdni masiv na obeh straneh meje, ki je del severnih Dinaridov. Gre za eno redkih  območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). V tematski čezmejni turistični produkt bomo na inovativni način združevali  izjemno naravno in kulturno dediščino, jo nadgradil z interpretacijo in novo infrastrukturo za obiskovalce ter tako povečali privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev, ki povprašujejo po zelenih produktih.

Glavni skupni cilj projekta je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga bomo dosegli z izboljšanjem stanja vključenih območij dediščine, povečanjem privlačnosti vsebin, spodbujanjem zelene ekonomije ter dvigovanjem ozaveščanja in znanj lokalnih MSP-jev in prebivalstva. Glavni neposredni učinki projekta bodo oblikovanje novih čezmejnih zelenih proizvodov/programov, povečanje števila oseb z izboljšanimi zmogljivostmi in spodbujen obisk območij in točk naravne dediščine vključenih v projekt.

Pomembno pozornost v projektu namenjamo komuniciranju z javnostjo, zato bodo podrobneje predstavljeni vsi rezultati, med njimi tudi priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali, ki bodo nastala na podlagi izkušenj iz projekta.  

Vodilni partner:

Partnerji SLO:

Partnerji HR:

Pridruženi partnerji:

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 - 2020. Vrednost projekta: 982.694,29 €. Sofinanciranje iz ESRR znaša 835.290,12 € oziroma 85 % upravičenih stroškov.

 

Več o programu Interreg lahko preberete na spletu: http://www.eu-skladi.si/Galerija

Dokumenti

Širšo javnost vabimo na sklop delavnic in predavanj iz naravoslovnih vsebin.
Več informacij je na voljo na e-povezavi

 

Kontaktni osebi:

 

Zunanje povezave:

 

Mediji o nas:

Turiste zanima opazovanje velikih zveri
RTV SLO, 14.2.2019 

Radijski dnevnik
RTV SLO, 14.2.2019

Naj bo opazovanje medveda odgovorno do živali in narave
NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE, 14.2.2019

Predstavitev čezmejnega projekta
NATURE&WILDLIFE

OBČINA CERKNICA, 14.2.2019

Odgovorno opazovanje narave
RADIO 94, 15.2.2019

Medvedi privabljajo vse (pre)več turistov
PRIMORSKE NOVICE, 15.2.2019

Projekt NATURE&WILDLIFE bo skrbel za razvoj zelenih produktov na območju
Zelenega krasa

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA (STO), 14.2.2019

Projekt Nature & Wildife za razvoj zelenih produktov na območju Zelenega krasa
EKODEŽELA.SI, 17.2.2019

Dnevnik
RADIO GORSKI KOTAR, 18.2.2019

Uvodno srečanje NATURE&WILDLIFE
TV ORON, 27.2.2019

Projekt NATURE&WILDLIFE
Radio SI, 12.4.25019

Euranet Plus
RTV SLO, 13.4.2019

NATURE&WILDLIFE- novo poglavje
na Dinarskem krasu

MMC RTV SLO, 15.4.2019

NATURE&WILDLIFE course for Croatian
and Slovenian participants

Interpret Europe, Linkedin, 19.4.2019

Nastaja nov čezmejni turistični proizvod doživetja narave
Novice z Notranjske, 17.10.2019

 

 

 

NATURE&WILDLIFE elektronske novice

Povezava na prvo izdajo e-novic.
Povezava na drugo izdajo e-novic.