CCI4TOURISM - Kreativne in kulturne industrije za trajnostni turizem

Program

INTERREG Jadransko-jonski Program ADRION

Trajanje

od 01.02.2020 do 31.01.2023

Področje

Kulturna dediščina | Turizem

Opis

Naslov projekta: Krepitev podjetniških veščin kulturnih in ustvarjalnih industrij za vrednotenje kulturne dediščine in razvoj trajnostnih turističnih modelov v jadransko-jonski regiji.

Projekt CCI4TOURISM se ukvarja s področjem kulturne in ustvarjalne industrije (CCI). Cilj projekta je prispevati k temu, da postanejo kulturne in kreativne industrije ključni akterji v turističnem sektorju in posledično značilen dejavnik rasti v jadransko-jonski makro regiji. 

CCI4TOURISM bo na področju kulturnih in kreativnih industrij spodbudil podjetništvo s povečanjem znanj, veščin in kompetenc vključenih podjetij in posameznikov, vzpostavil bo mrežo kreativnih središč s ciljem izboljšanja valorizacije kulturne dediščine in digitalnih tehnologij.

PARTNERSTVO sestavlja devet partnerjev iz šestih držav:

  • Znanstveno-tehnološki park Tecnopolis (vodilni partner), Italija
  • Agencija za razvoj podeželja Zadarske županije, Hrvaška
  • Furlanski center za inovacije, raziskave in prenos tehnologije, Italija
  • Poslovni in kulturni razvojni center, Grčija
  • RRA Zeleni kras, Slovenija
  • Razvojna agencija Sora, Slovenija
  • Sklad za evropske zadeve AP Vojvodine, Srbija
  • Mestna razvojna agencija Banja Luka, Bosna in Hercegovina
  • IRI CENTAR, Hrvaška

Facebook :
https://www.facebook.com/CCI4Tourism

Projektna stran:

https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/ 

Rezultati in učinki projekta - CAST INITIATIVE:

http://cast-initiative.eu/

Multimedijska brošura