V NARAVO S KOLESOM

Program

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Trajanje

od 18.04.2023 do 31.10.2023

Področje

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

Opis

Območje LAS Notranjska ima visoko stopnjo ohranjene narave in okolja o čemer pričata tudi velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter visok odstotek območja Natura 2000. Največje zavarovano območje je Notranjski regijski park. Imamo pa tudi ekološko pomembna območja, ki so širša od območij Natura 2000, kot npr. osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri ter območje Slivnice v občini Cerknica. Poleg tega pa se tu nahaja tudi več naravnih vrednot-točkovnih naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena in jam.

S strani obiskovalcev se zelo povečuje povpraševanje po najemu koles za tovrstno raziskovanje Notranjske. V zadnjem obdobju se je še posebej povečalo povpraševanje po najemu električnih koles, ki pa jih imamo na območju LAS le za vzorec pri različnih ponudnikih. Z električnim kolesom lahko več ljudi prevozi več kilometrov kot z navadnimi. In več prevoženih kilometrov s kolesom pomeni manj prevoženih kilometrov z avtomobilom. Z nabavo te opreme ter ostalih servisnih enot (polnilno servisna stojala) bomo prispevali tako k razvoju trajnostnega turizma, izboljšanju turistične ponudbe  kot tudi k ohranjanju naravne dediščine.

 

Glavne aktivnosti projekta: 

A1: Vodenje in koordinacija operacije. Vodilni partner bo skrbel za koordinacijo in vodenje aktivnosti in za pripravo dokumentacije ob zaključku operacije.

A2: Promocija operacije. Za potrebe informiranja in obveščanja širše javnosti bomo partnerji uporabili različna orodja, ki nagovarjajo posamezne ciljne skupine: sporočila za javnost, tematske prispevke v lokalnih in regionalnih medijih, objave na družbenih omrežjih in spletnih straneh partnerjev. V promocijske namene bomo organizirali kolesarske ture za različne ciljne skupine. Oblikovana bo tudi spletna stran, ki bo promovirala uporabo e-koles in bo vsebovala vse ključne podatke o izposoji koles.

A3: Nabava ustrezne opreme. V okviru operacije bo nabavljena ustrezna oprema za krepitev trajnostne turistične ponudbe, in sicer:

  • nabava električnih koles: 24
  • nabava električnih poganjalcev: 4
  • nabava polnilno servisnih stojal za električna kolesa: 2

 

Skupna vrednost projekta: 91.939 EUR; znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 65.248 EUR.

 

Partnerstvo: 

VP – LAS Notranjska 

P2 – Bike center Cerknica, Tine Klančar s.p. 

P3 – Meta Rovan s.p. 

P4 – Občina Bloke

P5 – Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

 

 

Povezave:

-          Evropska komisija: https://agriculture.ec.europa.eu/index_sl

-          Program razvoja podeželja: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022

 

 

Logotip EKSRP.jpg

 

 

 

 

 

LAS NOTRANJSKA povezuje 3 občine; Bloke, Cerknico in Loško dolino in izvaja pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost); to je pristop, ki se izvaja »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča lastno določanje prioritet in razvojnih usmeritev. V finančni perspektivi 2014-2020 je bil LAS izredno uspešen pri črpanju sredstev. Zadnji projekt iz te perspektive z nazivom V NARAVO S KOLESOM je bil na Upravnem Odboru LASa izbran z neposredno potrditvijo, saj je bila tematika trajnostnega razvoja kolesarske ponudbe, in posledično tudi turistične ponudbe, prepoznana kot pomembna za celotno območje LASa, sam projekt pa s svojo vsebino vpliva tako na zdravje ljudi kot aktivno preživljanje prostega časa. Območje LAS ima visoko stopnjo ohranjene narave in okolja o čemer pričata tudi velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst, visok odstotek območja Natura 2000, ter ekološko pomembna območja, ki so širša od območij Natura 2000, kot npr. osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri ter območje Slivnice v občini Cerknica. Poleg tega pa se tu nahaja tudi mnogo točkovnih naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena ter jam. S strani obiskovalcev se zelo povečuje povpraševanje po najemu koles za raziskovanje Notranjske. V zadnjem obdobju se je še posebej povečalo povpraševanje po najemu električnih koles, ki pa jih je bilo do nedavnega na območju LAS le za vzorec, in sicer razdrobljenih pri različnih ponudnikih. Kolesarjenje pomeni prijetno obliko športnega življenja in zdrav, okolju prijazen način prevoza na svežem zraku, s čimer se tudi varuje okolje in prispeva k ohranjanju naravnih vrednot kraja. Z električnim kolesom namreč lahko več ljudi prevozi več kilometrov kot z navadnimi. In več prevoženih kilometrov s kolesom pomeni manj prevoženih kilometrov z avtomobilom. RRA Zeleni kras (vodilni partner LASa) ima z ostalimi projektnimi partnerji (Bike center Cerknica, Tine Klančar s.p., Meta Rovan s.p., Občina Bloke in Javni zavod Snežnik) željo pozitivno vplivati na razvoj ponudbe, povezane s kolesarstvom, spodbuditi športni turizem in večati trajnostno mobilnost v naravi. Notranjska bo z razširjeno ponudbo električnih koles bolj konkurenčna na trgu, s postavitvijo polnilnih postaj za električna kolesa na različnih lokacijah pa vplivamo na pogostejšo rabo električnih koles. Skupek projektnih aktivnosti, nabava opreme ter ostalih servisnih enot (polnilno servisna stojala) bomo prispeval tako k razvoju trajnostnega turizma, izboljšanju turistične ponudbe kot tudi k ohranjanju naravne dediščine. Za naprej bi si želeli še večjega povezovanja turističnih ponudnikov, oblikovanje kolesarske mreže in novih vsebin, povezanih s kolesarjenjem v naravi, ki bi privabile in na trajnosten način gostom predstavile edinstvene značilnosti notranjske krajine in njenih naravnih lepot.

 

 

V sklopu projekta sta se v sredo 28.06.2023 turističnim akterjem Primorsko-notranjske regije predstavila 2 partnerja projekta, ki ponujata storitve povezane s kolesarjenjem: Bike center Cerknica, Tine Klančar, s.p., ki deluje od leta 2020 in nudi obiskovalcem storitve s poudarkom na izposoji in servisu koles ter Meta Rovan s.p. (Rentthegreen), ki izvaja vodene klesarske izlete in nudi izposojo koles tudi za večje skupine ter po želji izvaja posamezne prevoze koles na različne lokacije. Po ogledu centra smo se povzpeli na Slivnico in preizkusili električna kolesa, kupljena s projektom. Na voljo za izposojo je s projektom pridobljenih 28 električnih koles (od tega so tudi 4 poganjalci za najmlajše). Na Blokah in v Loški dolini pa bosta v kratkem postavljeni polnilno servisni postaji. Pomemben vidik pri vožnji s kolesom pa je tudi varnost, in na to želimo še posebej opozoriti, saj razmah kolesarjenja pomeni tudi nujno povečano previdnost pri vožnji.

 

Zaradi svoje ranljivosti so kolesarji poleg pešcev ena najbolj ogroženih kategorij udeležencev cestnega prometa. Nikar ne pozabimo, da je promet vseh vozil, vključno s kolesarji lahko tudi nevaren, še posebej kadar gre za prehitevanje. Voznike motornih vozil bi želeli posebej opozorit na predpisano bočno razdaljo pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, ki naj znaša najmanj 1,5 m. To je še toliko bolj pomembno, kadar kolesarje prehitevajo večja vozila, kot so avtobusi ali tovorna vozila. Tesno prehitevanje je ne le prepovedano, temveč za kolesarje izjemno nevarno! Tudi vse kolesarje pozivamo k varni vožnji, uporabi zaščitne čelade, skrb za tehnično brezhibnost kolesa ter zagotovitvi dobre vidnosti kolesa (svetlobna telesa, odsevniki in oblačila živih barv). Želimo vam dodatno mero previdnosti ter prijetno in varno kolesarjenje.

 

 

 Galerija