Pripravljena izhodišča za razvoj Primorsko-notranjske regije v 2021-2027

30.12.2019

Z letom 2020 se zaključuje aktualni večletni finančni okvir, vstopamo v novo programsko obdobje od leta 2021 do 2027. Skladno z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je to hkrati tudi obdobje, ko na ravni statističnih regij poteka priprava regionalnih razvojnih programov

V Primorsko-notranjski regiji smo k temu izzivu pristopili odločno: 

A to je šele začetek. V letu 2020 bomo nadaljevali z oblikovanjem jasnih programov in ukrepov, s katerimi bomo uresničevali zastavljene strateške cilje. Prav tako bo leto 2020 v znamenju priprave regijskih razvojnih projektov, ki bodo predstavljali t. i. programski del RRP in s katerimi želimo spodbuditi znaten razvoj Primorsko-notranjske regije na vseh področjih.

Regionalni razvojni program predstavlja temeljni programski dokument, ki odraža razvojne interese in pričakovanja vseh deležnikov v regiji. Zato vas vljudno vabimo, da svoje komentarje na obravnavane dokumente oz. morebitna vprašanja naslovite na RRA Zeleni kras.

Dosegljivi smo na ali prek telefonske številke, na 05 721 22 48.