PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO NA RAZPIS SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU PRIMORSKO‐NOTRANJSKE REGIJE 2024 ZA UPRAVIČENCE IZ OBČIN POSTOJNA, PIVKA IN CERKNICA

03.06.2024

Na podlagi določil Razpisa za sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji 2024 o podaljšanju roka za oddajo vlog, se za upravičence iz OBČIN POSTOJNA, PIVKA IN CERKNICA PODALJŠA rok prijave do vključno 7. 6. 2024, do 24.00 ureZa ostale upravičence ostaja rok prijave do vključno 3. 6. 2024, do 24.00 ure.

Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanju lažjega dostopa do finančnih virov.

Upravičenci:

Na podaljšani rok razpisa se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki ter socialna podjetja ter imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: občina Postojna, občina Pivka in občina Cerknica. Za prijavitelje iz občin Bloke in Ilirska Bistrica ostaja rok prijave 3. 6. 2024 do 24.00 ure.

Upravičeni stroški so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2024.

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak upravičenec lahko odda največ dve vlogi.

Podaljšani rok za oddajo vlog je petek, 7. 6. 2024 do 24.00 ure.

Dodatne informacije dobite na:

- elektronskem naslovu: tjasa@rra-zk.si ali na info@rra-zk.si,

- telefonski številki: 05/721 22 48 (Tjaša Fajdiga),

- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka,

- na povezavi: https://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi/2024051512293047/sofinanciranje-obresti-podjetniskih-kreditov-na-obmocju-primorsko%E2%80%90notranjske-regije-2024