16. oktober 2018

Objavljena nova javna poziva LAS Notranjska

15.10.2018 sta bila objavljena Javna poziva za izbor operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje obeh skladov ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska na naslednjih tematskih področjih:
◦ustvarjanje novih delovnih mest
◦razvoj osnovnih storitev
◦varstvo okolja in ohranjanje narave
◦večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Okvirna višina skupnih razpoložljivih sredstev je 690.227 EUR, od tega 255.327 EUR na ESRR skladu in 434.900 EUR na EKSRP skladu.
Rok za oddajo vlog je 17.12.2018.

INFORMATIVNA DELAVNICA s predstavitvijo javnega poziva bo v četrtek, 8.11.2018, ob 16. uri, v prostorih Zavoda Ars Viva, Podcerkev.

Več informacij in razpisna dokumentacija je na spletni strani LAS Notranjska

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost