Vizija in poslanstvo

RRA Zeleni kras d.o.o. je multidisciplinarna ekipa izobraženih in dinamičnih mladih ljudi, ki s svojim znanjem in izkušnjami deluje na področju spodbujanja razvoja regije. Pri svojem delu smo usmerjeni v doseganje strateških ciljev regije, ki so zapisani v regionalnem razvojnem programu regije. Te bomo uresničili s sistematičnimi vlaganji v znanje in razvoj, poslovno odličnostjo ter participativno organizacijsko strukturo. Stremeli bomo k izkoriščanju in aktiviranju razvojnih potencialov regije in iskali sinergije vseh razvojnih partnerjev v regiji, ki bodo zagotovile kakovost življenja v Primorsko-notranjski regiji in blagostanje njenih prebivalcev.