Vizija in poslanstvo

Vizija: RRA Zeleni kras je glavno razvojno in gospodarsko stičišče v regiji. Po sistemu »vse na enem mestu« podjetnik dobi poslovno svetovanje, podporo pri dostopu do finančnih sredstev, garancijo za kredit, subvencijo obresti, štipendijo za deficitaren kader, možnost vključitve v razvojne projekte, informacijo o razpoložljivosti zemljišč in poslovnih prostorov, povezovanje v različne poslovne mreže itd..

Poslanstvo: Spodbujanje razvoja regije na področju gospodarstva, podjetništva, inovativnosti, turizma, podeželja, človeških virov, naravne in kulturne dediščine ipd.. To počnemo s podporo razvojnim partnerjem v regiji ter s pripravo in izvajanjem razvojnih projektov, ki jih prijavljamo na različne finančne vire.