Ustanovitelji

Ustanovitelji

Lastniki Lastniški delež
Slovenski regionalno razvojni sklad  22,500
Občina Pivka 17,369
Občina Postojna 17,369
Občina Logatec 13,027
Občina Cerknica 8,865
Občina Loška dolina 6,513
Občina Bloke 4,343
LPC Pivka 8,685
Gospodarska zbornica Slovenije 0,780
Območna obrtna zbornica Cerknica 0,243
Območna obrtna zbornica Postojna 0,243
ZRC SAZU 0,243

Nadzorni svet

  • Boštjan Glažar (Občina Pivka)
  • Marina Rebec (Občina Postojna)
  • Bogdan Zevnik (Občina Loška dolina)
  • Irena Zalar (Občina Cerknica)
  • Nevenka Malavašič (Občina Logatec)
  • Jožica Anzeljc (Občina Bloke)
  • Velislav Žvipelj (Javni sklad za razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja)
  • Janez Rebec (GZS RZ Postojna)

Predsednik nadzornega sveta: Bogdan Zevnik

Podpredsednica nadzornega sveta: Irena Zalar