Zaposleni

DIREKTOR

mag. Boštjan Požar

bostjan@rra-zk.si
05 721 22 41

SVETOVALCI

Marinka Petrc, univ. dipl. ekon.

marinka@rra-zk.si,
05 721 22 33

namestnica direktorja


Področja dela: finance in računovodstvo, Center za inovativnost in razvoj - gospodarstvo

Dragica Bratanič, univ. dipl. sociologinja

dragica@rra-zk.si,
05 721 22 44 
Področja dela: LAS Notranjska, podeželje

 

Borut Dubrovič, dipl. org. turizma

borut@rra-zk.si
05 721 22 46
Področja dela: Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama-Zeleni kras, turizem 

Martina Erjavec, univ. dipl. etnologinja in kult. antropologinja

martina@rra-zk.si
05 721 22 42
Področja dela: kulturna dediščina, okolje in upravljanje z viri, širši družbeni razvoj

Dejan Iskra, univ. dipl. zgodovinar

info@zelenikras.si,
05 721 22 49
Področja dela: Regionalna destinacijska organizacija Postojnska jama-Zeleni kras, turizem

Živa Ložar, mag. posl.ved

ziva@rra-zk.si,
05 721 22 40
Področja dela: finance, gospodarstvo, regionalni razvoj

dr. Dunja Mahne

dunja@rra-zk.si,
05 721 22 39
Področja dela: regionalni razvoj, okolje in upravljanje z viri

Tadeja Pecman Penko, dipl. ekon.

tadeja@rra-zk.si,
05 721 22 32
Področja dela: Regionalna štipendijska shema, človeški viri, podeželje

Mateja Simčič, univ. dipl. novinarka

mateja@rra-zk.si,
05 721 22 43
031 654 776

Področja dela: turizem, projektni management

mag. Zdenka Žakelj

zdenka@rra-zk.si,
05 721 22 34
Področja dela: človeški viri, LAS Notranjska, podeželje

Polona Zevnik, univ. dipl. ekolog.

polona@rra-zk.si,
05 721 22 35 
Področja dela: turizem, podeželje, projektni management

Tjaša Fajdiga, univ. dipl. pravnica

tjasa@rra-zk.si,

Področja dela: Priprava in izvajanje projektov