O RRA

O RRA ZELENI KRAS

 

RRA Zeleni kras je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

 

RRA Zeleni kras nudi razvojno, organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju regije z naslednjimi storitvami:

 • priprava, izvajanje in spremljanje projektov,
 • podpora pri črpanju razvojnih sredstev,
 • koordinacija med razvojnimi partnerji na ravni regije in države,
 • poslovna svetovanja, usposabljanja in izobraževanja,
 • informiranje in promocija regije.

 

RRA Zeleni kras opravlja naslednje naloge:

 • opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike,
 • pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju,
 • opravlja svetovanja in pospešuje razvoj gospodarstva,
 • vodi štipendijsko shemo za Primorsko-notranjsko regijo, Regionalno destinacijsko organizacijo Postojnska jama-Zeleni kras (RDO) in LAS Notranjska,
 • svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja,
 • pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa,
 • izvaja programe usposabljanj,
 • izvaja druge aktivnosti za razvoj regije.

 

RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, občinami, podjetji in drugimi razvojnimi partnerji. Deluje kot partner v mednarodnih projektih (različni EU programi), pri čemer prevzema tudi vlogo vodilnega partnerja. Z različnimi razvojnimi projekti si prizadeva prispevati k odpravljanju razvojnih težav regije in k izboljšanju kakovosti življenja v regiji.

 

Na spodnji povezavi lahko dostopate do Kataloga informacij javnega značaja:

Katalog informacij javnega značaja RRA Zeleni kras, d.o.o.