26. november 2018

Objavljen 4. javni poziv LAS med Snežnikom in Nanosom

LAS med Snežnikom in Nanosom je objavil četrti javni poziv za izbor operacij SLR LAS iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poziv je odprt do 4. februarja 2019, okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 287.673,00 EUR, od tega za področje občine Postojna 179.466,79 EUR in za področje občine Pivka 108.206,21 EUR. Lokacija izvajanja operacije se šteje po prijavitelju vloge.

Vse podrobnosti in dokumentacija poziva je na spletni strani LAS

Predstavitev četrtega poziva in priprava vloge bo v ponedeljek, 3. decembra 2018 ob 16.00 uri na Gradu Prestranek.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost