Znamka Zeleni kras

Zeleni kras je znamka območja Primorsko-notranjske regije in je plod sodelovanja občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka in Postojna. Znamka se lahko uporablja za promocijo občin in geografskega območja ter za promocijo oz. trženje blaga in storitev, nastalih na geografskem območju znamke. Vsebinsko znamka izkazuje usmerjenost v trajnostni razvoj, ohranjanje zdravega okolja, spoštovanje tradicije ter spodbujanje znanja in sodelovanja.

Ime neposredno poudarja ključno značilnost pokrajine - zeleni kraški svet. Gre torej za kras, ki je zelen (gozdnat) in zato edinstven v Sloveniji. Prav zato je beseda 'kras' izpisana z malo začetnico, saj ne gre za Kras kot pokrajino, temveč za kraške značilnosti območja. Ime torej najbolj ustrezno opisuje naravne in kulturne značilnosti ter prednosti regije, obenem pa izraža razvojni koncept regije, ki sledi načelom trajnostnega razvoja.     

Logotip hkrati izraža dva vidika imena Zeleni kras. Zelena barva je simbol narave, medtem ko je modra simbol modrosti in posredno razvoja. 'Zeleni' del prikazujemo z zgornjo linijo, 'kras' pa ponazarjamo preko motiva vode, ki oblikuje apnenec in tako predstavlja razgibanost geoloških značilnosti in ustvarjanje kraških pojavov. Ker je voda izoblikovala značilni svet pod površjem, je modra barva umeščena pod zeleni del. Logotip je zasnovan tako, da nakazuje preplet nadzemnega in podzemnega kraškega sveta.

prenos