BIC4SME - Spodbujanje kompetenc mikro in malih podjetij za inovativno podjetništvo

Program

Erasmus+

Trajanje

od 31.12.2018 do 30.12.2020

Področje

Gospodarstvo | Človeški viri

Opis

Projekt se ukvarja s problematiko spodbujanja razvoja inovativnosti pri malih in mikro podjetjih. Projekt vodi WESTBic iz Irske, poleg RRA v projektu sodelujejo še BIC Euronova iz Španije, Tecnopolis iz Italije in EFMD iz Bruslja.

Projekt je namenjen spodbujanju kompetenc mikro in malih podjetij za inovativno podjetništvo in je nadgradnja projekta POWER2INNO, ki smo ga z nekaterimi partnerji izvajali že v letih 2016 in 2017.

Na osnovi ugotovitev iz prejšnjih projektov ter na osnovi lastnih izkušenj pri podjetniškem svetovanju, bomo v okviru projekta BIC4SME pripravili dva programa za usposabljanje: za ciljno skupino mali in mikro podjetniki ter za ciljno skupino svetovalcev malim in mikro podjetnikom. Na ta način želimo prispevati h kakovosti storitev na področju podjetniškega svetovanja, tako znotraj lastne organizacije kot širše. Še posebej pa želimo okrepiti tisti del podjetniškega svetovanja, ki malim in mikro podjetjem omogoča krepitev njihovih kompetenc za inovacijsko podjetništvo, saj je prav v malih in mikro podjetjih za to največ potenciala.

V okviru projekta BIC4SME, ki ga bomo izvajali do konca leta 2020, so načrtovane naslednje aktivnosti:

  • analiza potreb in interesov malih in mikro podjetnikov ter podjetniških svetovalcev: analizo smo zaključili julija 2019 in je dostopna v angleškem jeziku,
  • oblikovanje ustreznih učnih materialov za podporo omenjenih programov za usposabljanje,
  • pilotno testiranje obeh programov,
  • skoncentrirano usposabljanje svetovalcev malim in mikro podjetnikom, s čimer gre za krepitev organizacijskih kompetenc sodelujočih organizacijam (lahko pa tudi ostalih podpornih organizacija izven regije),
  • preverjanje možnosti za formalno akreditacijo programa na ravni držav sodelujočih partnerjev (ECVET).

 

REZULTATI PROJEKTA

Na podlagi analize potreb in interesov mikro in malih podjetnikov ter podjetniških svetovalcev smo v okviru projekta razvili program usposabljanja, prilagojen njihovim učnim potrebam. V nadaljevanju so na voljo povzetki posameznih vsebinskih sklopov v slovenskem jeziku. Celotno gradivo, ki je nastalo v okviru projekta pa je na voljo v angleškem jeziku na spletni strani: https://www.bicforsme.eu/.

Dokumenti

KONTAKTI: 

 

Marinka Petrc: marinka@rra-zk.si