Izvedba izobraževalnih delavnic in dogodkov

RRA Zeleni kras nudi storitev organiziranja različnih delavnic in predavanj ter eno in večdnevnih dogodkov, ki so tematsko zaokroženi in ponujajo poglobljeno poznavanje različnih vidikov poslovanja. Izvajamo delavnice na temo:

 • Aktualni viri financiranja
 • Davčne novosti
 • Izračunajmo dobiček
 • Priprava projektnih vlog
 • Registracija dejavnosti
 • Socialna omrežja za poslovno rabo
 • Spletno oglaševanje
 • Izobraževanje za lokalne turistične vodnike

 

Pripravimo tudi izobraževalne delavnice in dogodke po naročilu – po predhodnem dogovoru z naročnikom se dogovorimo o tematikah, določimo predavatelje ter vsebino, pripravimo gradivo za udeležence in poskrbimo za obveščanje vseh potencialnih udeležencev.

Pri pripravi vsebin in obveščanju tesno sodelujemo s podpornimi institucijami tako iz naše regije kot celotne Slovenije:

 • AJPES (Agencija za javnopravne evidence Slovenije)
 • FURS (Finančna uprava republike Slovenije)
 • Muzejska mreža (Notranjski muzej Postojna, Park vojaške zgodovine Pivka, Pokrajinski muzej Koper – enota Ilirska Bistrica, Narodni muzej Slovenije)
 • Notranjski regijski park
 • BOREO – Stičišče nevladnih organizacij
 • Ministrstva RS
 • SVRK (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • LAS Med Snežnikom in Nanosom
 • LAS Notranjska
 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja