Poslovno svetovanje

Strokovni sodelavci na RRA Zeleni kras nudimo poglobljeno podporo gospodarstvu v smislu spodbujanja razvoja podjetniških idej obstoječih in novih poslovnih subjektov, pomagamo pri generiranju in realizaciji inovativnih poslovnih idej ter nudimo celovito podporo pri dostopu do finančnih virov. V kolikor imate torej zanimivo poslovno idejo, vam ponujamo kakovostno poslovno svetovanje. Strokovni sodelavci vas vodimo skozi celoten proces od idejnih zasnov do uresničitve vaše poslovne ideje. 

Vodimo vas skozi proces poslovnega svetovanja, ki vključuje več različnih aktivnosti, glede na razvojno fazo svetovancev:

  • uvodno svetovanje z namenom identifikacije ideje in potencialnega vira sofinanciranja,
  • ovrednotenje možnosti za uspeh na posameznem finančnem viru,
  • opredelitev ustreznega načina organiziranja ter potrebne projektne in druge dokumentacije, ki se lahko nadaljuje s preostalimi podpornimi aktivnostmi. 

Skupaj z vami pomagamo oblikovati ter razviti poslovno idejo. Svetujemo vam na področju registracije dejavnosti, vas vodimo skozi sam postopek in vam pomagamo pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj.

Preverimo in interpretiramo pravne predpise ter davčne vidike poslovanja.

Skupaj z vami pregledamo finance podjetja in poiščemo najustreznejše finančne vire za uresničitev vaše poslovne ideje (povratna in nepovratna sredstva). 

Nudimo vam pomoč pri pripravi vlog na razne razpise. 

Osnovna poslovna svetovanja so brezplačna za vse prebivalce Primorsko-notranjske regije, v sodelovanju z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Postojna in Pivka pa izvajamo tudi nadaljnja brezplačna poslovna svetovanja ter nudimo pripravo poslovnih načrtov in/ali vlog na javne razpise z različnih področij po subvencionirani ceni do 70 % cene.

Za poslovno svetovanje je obvezna predhodna uskladitev termina, na naslednjih kontaktih: