Postopki registracije dejavnosti

Strokovni svetovalci na RRA Zeleni kras vam svetujemo na področju registracije dejavnosti. Pri temu poskrbimo za celovit servis od priprave registracijskih obrazcev do pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti. Na razpolago smo vam z informacijami o postopku registracije, potrebnih dovoljenjih in službah na katere se je potrebno obrniti glede posameznih korakov registracije dejavnosti. 

Svetujemo vam tudi na področju davčnega vidika poslovanja.

Specializirani smo za registracijo dejavnosti na naslednjih področjih:

  • Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji
  • Registracija s.p. in d.o.o.
  • Registracija sobodajalstva
  • Registracija dejavnosti predelave živil: svetujemo vam kako morajo biti urejeni prostori, kam se je potrebno registrirati, kaj pomenijo HACCP smernice, kakšna je razlika med zahtevami za živila rastlinskega oziroma živalskega izvora.