Cenik

Občani občin Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica imajo možnost koriščenja subvencioniranih storitev RRA Zeleni kras. V skladu s pogodbami o izvajanju podpornih aktivnosti za pospeševanje razvoja podjetništva v teh občinah, imajo občani do 70 % nižje cene.

Za več infomracij se lahko obrnete na Marinko Petrc (marinka@rra-zk.si, 05 72 12 233).

Cenik storitev RRA Zeleni kras

Opis storitve Cena na enoto (brez DDV) Cena na enoto (z DDV)

Svetovalna ura*

30,00 36,60

Izvedba osnovnih delavnic (4 ure)**

380,00 463,60

Priprava poslovnega načrta

600,00 732,00

Priprava vloge na razpis

700,00  854,00

* prva svetovalna ura je brezplačna 

** pri pripravi obsežnejših tematskih delavnic je potrebno poslati dodatno povpraševanje na info@rra-zk.si