Cenik

Občani občin Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica imajo možnost koriščenja subvencioniranih storitev RRA Zeleni kras. V skladu s pogodbami o izvajanju podpornih aktivnosti za pospeševanje razvoja podjetništva v teh občinah, imajo občani do 70 % nižje cene.

Za več informacij se lahko obrnete na info@rra-zk.si, 05 72 12 240.

Cenik storitev RRA Zeleni kras

  Storitev Cena na enoto (v € brez DDV)  Cena na enoto  (v € z DDV)
       
AKTIVACIJSKE AKTIVNOSTI Animacijske delavnice 380,00   463,60  
POSLOVNO SVETOVANJE Svetovalna ura 30,00   36,60  
PODPORA PRI REALIZACIJI POSLOVNE IDEJE Priprava poslovnega načrta (manj zahtevna) 1.000,00   1.220,00  
  Priprava poslovnega načrta (bolj zahtevna) 2.000,00   2.440,00  
  Priprava vloge na razpis (manj zahtevna) 1.000,00   1.220,00  
  Priprava vloge na razpis (srednje zahtevna) 1.500,00   1.830,00  
  Priprava vloge na razpis (zelo zahtevna) 2.000,00   2.440,00  
  Priprava vloge na razpis (nezahtevna) 300,00   366,00  
  Priprava poročila za odobrene vloge 300,00   366,00  

 


** pri pripravi obsežnejših tematskih delavnic je potrebno poslati dodatno povpraševanje na info@rra-zk.si * prva svetovalna ura je brezplačna