Priprava projektov

Na RRA Zeleni kras bomo za vašo idejo poiskali najprimernejši finančni vir, pomagali pri sestavi projektne prijave, poiskali ustrezno partnerstvo ter pripravili vso potrebno dokumentacijo za pripravo uspešne vloge.

S pripravo projektnih vlog imamo na RRA Zeleni kras izjemno bogate izkušnje. Letno pripravimo številne projektne predloge na področju regije ter številne manjše projektne vloge na različne razpise.

Na RRA Zeleni kras smo specializirani za pripravo projektnih vlog na sledečih programih/razpisih:

 • Interreg Slovenija-Hrvaška
 • Interreg Slovenija-Italija
 • Interreg ADRION
 • Interreg Podonavje
 • Interreg Central Europe
 • Interreg Mediteran
 • Interreg Alpe
 • Horizon 2020
 • Erasmus+

Nacionalni razpisi:

 • MKGP
 • MGRT
 • MDSSZ

Tematski :

 • LAS Med Snežnikom in Nanosom
 • LAS Notranjska
 • Občinski razpisi

Za vse, ki razmišljate, kako bi pridobili dodatna finančna sredstva za vašo poslovno idejo

V kolikor razmišljate o prijavi podjetniške ideje, o nakupu nove kmetijske opreme, o razvoju inovativne storitve… vam na RRA Zeleni kras nudimo pomoč pri pripravi prijave na javne razpise. Javni razpisi, ki jih razpisujejo različne institucije:

 • Ministrstva
 • Občine
 • Lokalne akcijske skupine
 • EKO Sklad