Priprava projektov

Na RRA Zeleni kras vam bomo pomagali pri oblikovanju in razvoju projektne ideje, zanjo poiskali najustreznejši finančni vir, pomagali pri oblikovanju projektnega partnerstva, pomagali pri sestavi projektne prijave ter nudili administrativno podporo pri izvajanju projekta. 

S pripravo projektnih vlog imamo na RRA Zeleni kras dolgoletne izkušnje. Letno pripravimo in prijavimo številne projektne predloge na različne razpise. Specializirani smo za pripravo vlog na EU, nacionalne in ostale aktualne razpise.

Razpisi EU programov: 

 • Čezmejno sodelovanje
 • Transnacionalno sodelovanje
 • Medregionalno sodelovanje
 • Horizon 2020
 • Erasmus+

Nacionalni razpisi:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstvo za kulturo

Javni razpisi, ki jih razpisujejo različne institucije:

 • LAS Med Snežnikom in Nanosom
 • LAS Notranjska
 • Občinski razpisi
 • Slovenski podjetniški sklad
 • Slovenski regionalni razvojni sklad
 • SPIRIT Slovenije
 • EKO Sklad