Človeški viri v regiji

Primorsko-notranjska regija šteje 52.517 prebivalcev in je najredkeje naseljena regija v Sloveniji (36,1/km2) (podatek iz leta 2014).

Povprečna starost prebivalstva Primorsko-notranjske regije je v letu 2014 znašala 43 leta, s čimer se nadaljuje trend staranja prebivalstva. Od leta 2013 je opazno znatno povečanje naravnega prirasta, ki se je skokovito povečal na 1,2 in tako presegel slovensko povprečje, ki je padlo na 0,9. Po drugi strani pa je selitveni prirast bistveno upadel: čeprav se je število posameznikov iz tujine in iz drugih statističnih regij kar potrojilo, pa je bistveno naraslo tudi število posameznikov, ki so se izselili iz regije. 

Čeprav Primorsko-notranjska regija sodi med manj razvite regije v Sloveniji, še vedno beleži eno najnižjih stopenj brezposelnosti v državi. Delež delovno aktivnega prebivalstva je le nekoliko pod državnim povprečjem (leto 2013: 31,1 %, slovensko povprečje 39,5 %), povečuje se delež delovno aktivnega prebivalstva s poklicno in srednjo ter z visokošolsko ali višjo izobrazbo. Ponudba delovnih mest v regiji sicer upada, še vedno pa je visoka mobilnost delovno aktivnega prebivalstva v sosednje regije. 

V regiji imamo dobro vzpostavljeno kulturno in športno infrastrukturo. V Primorsko-notranjski regiji se odvija kar nekaj stalnih kulturnih prireditev, ki privabljajo tudi goste iz drugih regij: Zmaj 'ma mlade, Furmanski praznik, Pustni karneval v Cerknici, prireditev V deželi ostrnic, Mednarodni glasbeni festival mladih, Poletni glasbeni festival, Mihaelov sejem in drugi. Na območju Primorsko-notranjske regije je športna dejavnost zelo dobro razvita, prav tako beležimo tudi izboljšanje pogojev za delovanje. Regija razpolaga z zadovoljivim številom športnih objektov, katerih lastniki so tako občine kot tudi društva, zavodi in celo posamezniki, zasebniki.