Gospodarstvo v regiji

Primorsko-notranjska regija je med gospodarsko šibkejšimi regijami v Sloveniji, saj k slovenskemu BDP prispeva le 1,8 % (2021) in ostaja nespremenjen od leta 2014. Kljub temu se je regijski BDP povečal iz 11.990 EUR (2014) na 16.154 EUR (2019).

Ekonomski kazalci se v regiji rahlo izboljšujejo, priča smo dvigu števila registriranih gospodarskih družb, dvigu neto dodane vrednosti na zaposlenega, delež prodaje na tujih trgih se povečuje, investicije v osnovna sredstva prav tako.

Regijsko gospodarstvo se sicer sooča s številnimi izzivi, od krepitve podjetniške kulture, inovacijsko-raziskovalnega potenciala, še posebej na področju socialnih inovacij, internacionalizacije, družbene odgovornosti itd., kar odražajo tudi razvojni programi na tem področju v regiji.