Zakonodaja

Strateški dokumenti

Izvajanje regionalne politike pogojujejo evropski in nacionalni strateški dokumenti, ki opredeljujejo tudi smernice razvoja držav. Gre za sledeče:

Sicer pa osnovni sistemski okvir za izvajanje regionalne politike na ravni RS predstavljajo:

Zakoni

Uredbe

Pravilniki in drugi podzakonski akti