Zakonodaja

Strateški dokumenti

Izvajanje regionalne politike pogojujejo evropski in nacionalni strateški dokumenti, ki opredeljujejo tudi smernice razvoja držav. Gre za sledeče:

  • Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen oktobra 2014.
  • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bil potrjen decembra 2014.

Sicer pa osnovni sistemski okvir za izvajanje regionalne politike na ravni RS predstavljajo:

Zakoni

Uredbe

Pravilniki in drugi podzakonski akti