Projekti v izvajanju

Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Festival domačih okusov in tradicije

Sodelovanje LAS

Okolje in varovanje narave | Turizem

NATURE&WILDLIFE

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Kulturna dediščina | Turizem

PRIMIS - Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

Interreg V-A Italija-Slovenija

Zeleni Kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost