Projekti v izvajanju

Zeleni kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Turizem

SEISMEC

Horizon

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Okolje in varovanje narave

GREENSMES

IPA ADRION

Gospodarstvo | Človeški viri

PONI Podjetno nad izzive Primorsko-notranjska 2023 - 2029

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, Specifičnega cilja RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivni