Naravna in kulturna dediščina

Primorsko-notranjska regija je bogata z raznovrstno materialno, duhovno in socialno dediščino, ki je slabo prepoznana in izkoriščena kot priložnost, ki omogoča  gospodarstvu, turizmu in družbenemu življenju nasploh dodano vrednost.

Iz navedenega sledi, da je nadvse pomembno ovrednotiti položaj kulturne dediščine v Primorsko-notranjski regiji, omogočiti varstvo le-te ter jo vključiti v sodobno življenje. S posameznimi projekti bomo  skušali doseči pozitiven odnos do ohranjanja kulturne dediščine, kar bo prispevalo k aktivnejši vlogi javnosti v procesih ohranjanja dediščine ter prenove spomenikov kulturne dediščine. Kulturna dediščina je dejavnik, ki nedvomno lahko prispeva k nastanku novih delovnih mest, predvsem v povezavi s turizmom.

 V Primorsko-notranjski regiji si prizadevamo za dosego sledečih ciljev s področja kulturne dediščine:

  • celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,
  • uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
  • kulturna vzgoja in razvijanje ozaveščenosti javnosti o pomenu in vrednotah kulturne dediščine,
  • razvoj novih javno-zasebnih partnerskih oblik pri investicijah na področju kulturne dediščine, kjer se želi doseči trajnostno ohranjanje dediščine z rabo.