Projekti v izvajanju

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

V NARAVO S KOLESOM

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Kulturna dediščina | Turizem

TARTINI BIS

Interreg VI-A Italija-Slovenija

Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Podeželje

ReRURAL

European Climate Initiative (EUKI)