Svet regije

Svet Primorsko-notranjske regije mora naknadno potrditi odločitev Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije o regionalnem razvojnem programu in dogovoru za razvoj regije.

Svet Primorsko-notranjske regije sestavljajo vsi župani v Primorsko-notranjski regiji. Od leta 2019 dalje so bile organizirane naslednje seje: