Svet regije

Svet Primorsko-notranjske regije mora naknadno potrditi odločitev Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije o regionalnem razvojnem programu in dogovoru za razvoj regije.

Svet regije sestavljajo vsi župani v regiji. V letu 2019 sta bili organizirani naslednji seji: