Turizem

Turizem je prepoznan kot eno ključnih razvojnih področij regije. Za razvoj kakovostnega turizma pod znamko območja Zeleni kras ima regija vrsto naravnih in kulturnih potencialov, kraški svet s svojimi značilnostmi pa je rdeča nit znamke in pozicioniranja regije kot turistične destinacije.

V RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027 smo na področju Turizem opredelili naslednje specifične cilje:

  • krepiti upravljavsko vlogo destinacijske organizacije,
  • spodbuditi vlaganja v razvoj avtentičnih, butičnih turističnih doživetij
  • zmanjšati sezonski značaj panoge
  • povečati povpraševanje izven osrednjih turističnih centrov
  • dvigniti kakovost turističnih produktov in nastanitev
  • vključevanje v zeleno shemo turizma
  • inovirati turistično ponudbo
  • obnoviti, ohraniti in oživiti kulturno dediščino, izkoriščanje njenega potenciala za turizem in razvoj regije.

 

Ker je turizem eno ključnih področij regije, je njegov razvoj podrobneje opredeljen v strategiji razvoja turizma destinacije Zeleni kras.

Več: www.zelenikras.si