Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža (RRM) je ena od oblik povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju njene razvojne specializacije. Naloge RRM so:

 • dajanje razvojnih pobud RSR,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

RRM v Primorsko-notranjski regiji sestavljajo naslednje institucije oziroma organizacije:

 1. GZS Območna zbornica Postojna
 2. LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
 3. LAS Notranjska
 4. Regijsko stičišče nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije BOREO
 5. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 6. Šolski center Postojna
 7. Zavod Znanje Postojna
 8. Lokalni pospeševalni center Pivka
 9. Zavod za turizem Pivka
 10. Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
 11. Notranjski regijski park
 12. Notranjski ekološki center
 13. OZS Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
 14. OZS Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
 15. OZS Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
 16. Zavod za zaposlovanje, OS Koper, Urad za delo Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna
 17. Zavod za zaposlovanje, OS Ljubljana, Urad za delo Cerknica, Logatec Vrhnika
 18. Center za socialno delo Postojna
 19. Center za socialno delo Ilirska Bistrica
 20. Center za socialno delo Cerknica
 21. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 22. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
 23. ZGS Območna enota Postojna
 24. Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica
 25. Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana