Regijska razvojna mreža

Regijska razvojna mreža (RRM) je ena od oblik povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije, ob upoštevanju njene razvojne specializacije. Naloge RRM so:

 • dajanje razvojnih pobud RSR,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

RRM v Primorsko-notranjski regiji sestavljajo naslednje institucije oziroma organizacije:

 1. RRA Zeleni kras (vodilni partner LAS Notranjska), Prečna ulica 1, 6257 Pivka
 2. GZS Regionalna zbornica Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna
 3. Društvo za razvoj podeželja  med Snežnikom in Nanosom (vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom),  Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica
 4. Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO, Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna
 5. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
 6. Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna  
 7. Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna
 8. Lokalni pospeševalni center Pivka, ustanova za pospeševanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma v občini Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
 9. Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka
 10. Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
 11. Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica            
 12. NEC Notranjski ekološki center, Cerknica, Popkova ulica 4, 1380 Cerknica
 13. Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna, Jenkova ulica 1, 6230 Postojna
 14. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 13, 6250 Ilirska Bistrica
 15. Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica, Tabor 5b, 1380 Cerknica
 16. Zavod RS za zaposlovanje, OS Koper, Urad za delo Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Ljubljanska cesta 5a, 6230 Postojna
 17. Zavod RS za zaposlovanje, OS Ljubljana, Urad za delo Cerknica, Logatec Vrhnika, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica
 18. CSD Primorsko-notranjska, Novi trg 6, 6230 Postojna
 19. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
 20. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
 21. ZGS Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna
 22. Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
 23. Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana