Kulturna dediščina v regiji

Za regijo so značilna gručasta naselja, cerkvice, gradovi, mlini, žage ter kamniti križi. Na tem območju se nahajajo zgledno ohranjeni gradovi, med njimi so najbolj razkošni, ohranjeni ter turistično obiskani grad Snežnik (muzej bivalne kulture 19. stoletja z originalno opremo, ki ga upravlja Narodni muzej Slovenije), grad Prem  ter Predjamski grad.  V njej se prepletajo kraške, istrske, brkinske ter osrednjeslovenske kamnite hiše.

 

STAVBNA DEDIŠČINA

Stavbna dediščina v Primorsko-notranjski regiji je v večji meri podvržena zobu časa, pri prenovah so uporabljeni neprimerni sodobni materiali in pristopi, a obstajajo tudi izjeme, ko lastniki nepremičnine obnovijo v skladu s kulturno-varstvenimi smernicami.

 

ETNOGRAFSKE ZBIRKE

Posamezni zbiratelji etnografskega blaga v regiji so v zadnjih dveh desetletjih  pripravili na ogled etnografske zbirke. Zbirke prikazujejo predvsem kmečki način življenja, ki je v preteklosti pomembno zaznamovalo bivanje v Primorsko-notranjski regiji.

V občini Bloke:

 • V Novi vasi nahaja razstava Bloški smučar, posvečena je bloškemu smučanju in življenju Bločanov. Vsak obiskovalec ima možnost, da se vrne v preteklost, izve, kakšne so geografske in meteorološke značilnosti, kako je že Valvasor opisoval to čudno "reč" in še mnogo več. Razstava omogoča celovit vpogled v bloško kulturno dediščino, ki sega v 6. stoletje.

V občini Cerknica:

 • V Dolenjem jezeru se nahaja Interpretacijski center Cerkniško jezero. Posebnost centra je maketa Cerkniškega jezera, dodatno so na ogled: zbirka geografskih kart jezera, ki datirajo v 16. stoletje ter multimedijski prikaz spreminjajočega se jezera in domačih obrti tega območja.
 • Hiša izročila je locirana v Dolenji vasi, gre za izobraževalni center za nesnovno dediščino, ki se ukvarja z ohranjanjem izročila in obrti na Notranjskem.

V občini Ilirska Bistrica:

 • Hodnikov mlin z žago je edini v Ilirski Bistrici, ki se je ohranil do danes, njegova zgodovina pa sega v 16. stoletje. Lastniki so ga odprli za javnost ter uredili manjšo etnografsko zbirko.
 • Čevljarska delavnica Ludvika Peršeta, znanega bistriškega čevljarja je na ogled v brivnici na Placu.
 • Park Breda ob železniški postaji v Ilirski Bistrici je nastal pod okriljem Društva ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica. Na ogled sta dve lokomotivi, muzejski vagon in vodni napajalnik.
 • V prostorih Narodnega doma v Podgradu so razstavljene maske brkinskih škoromatov ter opisi likov in zgodovina razvoja škoromatije.
 • V Podstenju se nahaja zasebna etnografska zbirka Rudolfa Valenčiča, ki vključuje raznovrstno staro kmečko orodje in druge zanimive predmete iz kmečkega življenja. V njegovi zbirki se je nabralo že več kot 1500 kosov.

V občini Loška dolina:

 • V Podgori je zasebna zbirka Stanislava Puclja, ta obsega vojaško opremo in orožje iz 1. in 2. svetovne vojne ter orodja in pripomočke, ki so se uporabljali v tradicionalnem kmečkem življenju.
 • Etnografska zbirka Pr' Hostovih na Gornjih Poljanah sistematično prikazuje vsakdanje življenje prebivalcev Loške doline v prvi polovici 20. stoletja. Razstavljeni predmeti pripovedujejo o njihovem delu v gozdu in na polju ter o vsakdanjih kmečkih in gospodinjskih opravilih.

V občini Postojna:

 • Brivski salon Ozbič v Postojni je eden od najbolj celovito ohranjenih obrtniških salonov na Slovenskem iz obdobja pred 2. svetovno, ki še vedno opravlja svojo prvotno dejavnost. V njem je na ogled tudi razstava o njegovem delovanju v preteklosti. Salon je bil revitaliziran leta 2021
 • Muzejska zbirka Pri stari dami se nahaja v neposredni bližini Predjamskega gradu. Tu si lahko ogledate bogato lovsko zbirko ter zbirko predmetov in orožja iz prve svetovne vojne, s poudarkov na Soški fronti. V ponudbo sta vključeni še prodajalna z  lokalnimi izdelki ter manjša vinoteka. 
 • Kozolec toplar pri Belskem obsega etnografsko zbirko, ki ima več kot 200 eksponatov in predmetov. Ljudje na tem območju so jih uporabljali pri opravilih povezanih s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, gozdarstvom, lovom, nabiralništvom, kovaštvom, kolarstvom, gospodinjstvom in ostalimi dejavnostmi. Pri kozolcu se vsako leto avgusta izvaja tradicionalna prireditev Gozdar-kmet nekoč in danes.

V občini Pivka:

 • Kamnoseško krožno učno pot  je pripravilo kulturno društvo Štirna s Kala pri Pivki. Pot na Kalu je vzoren primer, kako domačim in drugimi obiskovalcem predstaviti tradicionalne obrti.
 • Na Kalu se nahaja še Šobčeva domačija, kjer sta na ogled etnografska zbirka in poučen film o tradicionalni brkinski žganjekuhi.
 • V Narinu pri Petrovih se lahko v okviru tečaja Od zrna do kruha spoznate s peko kruha po starem.
 • Na stari Sušici na Zgonarjevi domačiji je razstavljena etnografska zbirka, sestavljena iz več kot 200 eksponatov, orodij in opreme, ki pričajo delovni in bivalni kulturi na širšem notranjskem območju.

V register nesnovne kulturne dediščine so vpisane sledeče enote: izdelovanje suhorskih pirhov, škoromatija, vrbiške šeme, izdelovanje drevakov in suhozidna gradnja - le-ta je vpisana tudi na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

 

MUZEJI

Osrednji prostor raziskovanja, zbiranja, hranjenja in prezentacije dediščine v Primorsko-notranjski regiji je Notranjski muzej v Postojni. Dejavnost muzeja danes obsega splošno zgodovino in našo bližnjo preteklost, kulturno in umetnostno zgodovino, arheologijo, etnologijo, tehniko, biologijo, geologijo ter krasoslovje. Muzej ima še speleološko, kulturnozgodovinsko, numizmatično zbirko ter fond Muzeja ljudske revolucije Lož. Med drugim vrši strokovni nadzor nad Predjamskim gradom, poleg tega ima še več dislociranih enot - Kravanjavo hišo v Cerknici, Fužino v Grahovem, polharsko zbirko v pristavi gradu Snežnik in spominsko sobo Alojza Kraigherja v postojnskem kulturnem domu. Muzealci vidijo prihodnost muzeja v poudarjanju krasoslovja, saj je Postojna z okoliškim krasom središče speleologije in jamskega ter kraškega turizma, zato si prizadevajo in želijo, da bi muzej dobil status nacionalno pomembnega muzeja. V muzeju je od februarja 2015 na ogled stalna, interaktivna razstava  Muzej krasa.

V regiji deluje še Park vojaške zgodovine Pivka, gre za nov in hitro razvijajoč se muzejski  turistični center. Obsega raznolike eksponate in bogastvo zbirk prinaša obiskovalcem edinstven vpogled tako v nacionalno, kot v svetovno zgodovino. Poslanstvo Parka vojaške zgodovine je, da na podlagi bogate vojaškozgodovinske dediščine tega območja zasnuje razgibano turistično središče, ki je namenjeno izobraževanju, raziskovanju in enkratnim doživetjem.