Projekti v izvajanju

Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

NATURE&WILDLIFE

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Turizem | Podeželje

Interaktivni turizem za vse

Zeleni Kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras - akronim: Zeleni kras 5.0

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19

Regionalni razvoj | Kulturna dediščina | Podeželje

S ČEBELAMI DO ZNANJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Turizem | Podeželje

Biti na konju