Projekti v izvajanju

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri

GO SUMP – Spodbujanje načrtov in ukrepov za urbano trajnostno mobilnost na področju MED

Interreg Mediteran

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri

Štipendijska shema Primorsko-notranjske regije