Projekti v izvajanju

Zeleni Kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Domače in umetnostne obrti - dediščna in sodobnost

EKSRP

Človeški viri

D-CARE

Interreg Danube transnational Programme

Zeleni Kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras - akronim: Zeleni kras 5.0

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19

Gospodarstvo | Človeški viri

PONI - Podjetno nad izzive

»Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostna os »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«