Gospodarstvo v regiji

Primorsko-notranjska regija je med gospodarsko šibkejšimi regijami v Sloveniji, saj k slovenskemu BDP prispeva le 1,8 % (podatek iz leta 2014).

Ekonomski kazalci se v regiji rahlo izboljšujejo, priča smo dvigu števila delujočih podjetij, dvigu neto dodane vrednosti, neto čistega dobička, podjetja v regiji so manj zadolžena od slovenskega povprečja (neto finančni dolg/EBITDA v letu 2014 znaša 3,14, za Slovenijo 5,74), imajo boljšo likvidnost (kratkoročni koeficient v letu 2014 znaša 1,16, za Slovenijo 1,1), višje EBITDA, EBIT in neto maržo ter višjo dobičkonosnost kapitala, kar je v smislu dolgoročne vzdržnosti poslovnih subjektov v regiji izredno pozitivno.

Regijsko gospodarstvo se sicer sooča s številnimi izzivi, od krepitve podjetniške kulture, inovacijsko-raziskovalnega potenciala, še posebej na področju socialnih inovacij, internacionalizacije, družbene odgovornosti itd., kar tudi odražajo razvojni programi na tem področju v regiji.