Področja delovanja

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras opravlja svoje naloge na naslednjih širših področjih delovanja: